Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2012

susekk
6037 be8e
Reposted fromkiss-of-love kiss-of-love
susekk
6034 df0b
Reposted fromkiss-of-love kiss-of-love
susekk
6097 a045
Reposted fromkiss-of-love kiss-of-love
susekk
6182 eb43
Reposted fromiamstrong iamstrong via68monkey 68monkey
susekk
Krzyczę 'weź mnie ratuj'  kiedy patrzysz w moje oczy, ale nie chcesz tego słyszeć, nic nie mówisz i odchodzisz
— Bonson
Reposted fromshit-happens shit-happens viaszydera szydera
susekk

Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze.

— Jean-Paule Sartre
Reposted frommadialene madialene viaszydera szydera
susekk
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viaszydera szydera
susekk
uszyta ze słów
zapięta na guzik
tęsknota – przywarła ciasno
— Halina Poświatowska
susekk
Tyle wspomnień że człowiek nie może iśc prosto.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vialiliowadusza liliowadusza
susekk
Numery telefonów niektórych ludzi mam nadal zapisane jedynie po to, żeby nie odbierać, kiedy dzwonią.
susekk
susekk
Drzwi zamknęły się i Włóczykij wszedł w las. Miał przed sobą sto mil ciszy.
— „Dolina muminków”
Reposted fromalevaenerle alevaenerle vialiliowadusza liliowadusza
susekk

Zmieniło się moje podejście, ale nie uczucia.

 

susekk

March 06 2012

susekk
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść.
— Agnieszka Osiecka do Marka Hłasko
Reposted frompesy pesy vialiliowadusza liliowadusza
susekk
1927 8424


tak tak tak ;)
Reposted fromemmcee emmcee vialiliowadusza liliowadusza
susekk
Reposted fromBilet Bilet vialiliowadusza liliowadusza
susekk
Oczy mają uwodzić, czarować i przesyłać wiadomości. Nosy mają się dotykać. Policzki ocierać. Kark i obojczyki mają fascynować. Mózg ma rozumieć. A serce...a serce ma czuć.
Reposted fromineednow ineednow vialiliowadusza liliowadusza
susekk
'Bywa, ze pierwszej miłości nigdy się nie zapomina , ale ona zawsze sie kończy. '
— Paulo Coelho ''Weronika postanawia umrzec''
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
susekk
myślisz, że wystarczy poznać kogoś nowego i zapomnisz o tym, że kogoś innego kochasz? a czy poznając smak malin, zapominasz o smaku truskawek?

Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl